Annual stats

Annual averages
Name Annual average
PM2.5 15 µg/m3
PM10 24 µg/m3
Days with PM₁₀ above 50µg/m³ 96
Pollution levels by days

Czujnik mierzy temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 oraz PM10 w Łazach gminie Rzezawa powiatu Bochnia.
PM2,5 – pył zawieszony najbardziej szkodliwy dla zdrowia
PM2,5 (kolor wykresu fioletowy- ametystowy) to zanieczyszczenia atmosferyczne, których średnica nie przekracza 2,5 [μm] mikrometra. Jest najgroźniejszy dla zdrowia człowieka, dlatego że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. To zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne jest za:
 • nasilenie astmy,
 • osłabienie czynności płuc,
 • nowotwory płuc, gardła i krtani,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • zapalenie naczyń krwionośnych,
 • miażdżycę,
 • niższą masą przy urodzeniu dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego,
 • nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.
Pył zawieszony PM2,5 posiada odpowiednie normy. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na 25 [μg/m³] mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 [μg/m³] mikrogramów na metr sześcienny.
PM10 – mocno szkodliwy pył zawieszony
PM10 (kolor wykresu pomarańczowy) to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 [μm] mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – są to związki silnie rakotwórcze. W przypadku Polski normy dla pyłów PM10 są określone w następujących poziomach:
 • poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (dobowy);
 • poziom informowania: 100 µg/m3 (dobowy);
 • poziom alarmowy: 150 µg/m3 (dobowy).
PM10 to pył zawieszony, który głównie wpływa negatywnie na układ oddechowy. To on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy.
Jeżeli chcesz umieścić informację na swojej stronie o jakości powietrza w Łazach gminy Rzezawa to wstaw ten kod:

<iframe style="width: 250px; height: 420px; border: 0;" src="https://lazy.aqi.eco/czujnik1/widget"></iframe>

Powered by aqi.eco.